Studia

Katedra Grafiki

Grafika Artystyczna

Studenci Katedry Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu kształceni są na kierunku Grafika Artystyczna w trybie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich oraz w trybie dwustopniowym.

Grafikę artystyczną definiujemy jako dziedzinę sztuki związaną z przekazem medialnym. Zalicza się do niej wszelkie formy aktywności twórczej wchodzące w relacje z powszechnym społecznie ukształtowanym językiem wizualnym. Obszar grafiki artystycznej obejmuje zarówno wszelkie formy druku (m.in. offset, ksero, druk cyfrowy) włącznie z klasycznymi technikami graficznymi (m.in. drzeworyt, linoryt, litografia, techniki metalowe, serigrafia), a także działania wykorzystujące współczesne nośniki informacyjne (m.in. prasa, książki, internet, telewizja, ekrany zewnętrzne). W jej skład wchodzi aktywność artystyczna związana z używaniem języka graficznego –stosowanie uproszczeń, syntezy, kondensacji, wykorzystująca komunikację wizualną – przyjęte i powszechnie zrozumiałe treści wizualne – do tworzenia nowych form wypowiedzi twórczej. Stąd grafika artystyczna to m.in. interwencje w przestrzeni miejskiej, artnet, szablony, techniki kolażowe, zapisy archiwalne, instalacje graficzne, akcje na bilbordach, murale, komentarze na istniejących nośnikach informacji, ulotki, plakaty autorskie, jak również prace graficzne na papierze lub na płótnie oraz na innych podłożach1.
Proces nauczania oparty jest na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych technik graficznych (wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, offsetu, druku cyfrowego oraz serigrafii) jak również działań edytorskich, technik drukarskich, przygotowania do druku, zagadnień introligatorskich i sposobów prezentacji prac (portfolio, wystawiennictwo). Ponadto student poznaje warsztat poligrafii dostarczający wiedzy na temat przygotowania publikacji oraz wykonywania wydruków przy użyciu różnych technik na zróżnicowanych podłożach. Na Kierunku Grafika Artystyczna student uczy się również tworzyć wielowątkowy przekaz artystyczny, historie obrazowe oparte na komunikatywnych sekwencjach (komiks, powieść graficzna). Katedra Grafiki umożliwia nabycie szczegółowej wiedzy z zakresu zagadnień graficznych i umiejętności rzemieślniczych, m.in. w obszarze grafiki komputerowej, linorytu, sitodruku, druku płaskiego, akwaforty czy obsługi programów graficznych, DTP, projektowania. Jednocześnie daje możliwość tworzenia intermedialnych, twórczych wypowiedzi, m.in. z zakresu kinetyki (motion graphics), mappingu, dźwięku oraz przestrzennych działań związanych z aranżacją, interwencją w sferę publiczną, ze sztuką internetową (net-art) włącznie.
W ramach aktywności Katedry prowadzone są badania skierowane na eksperyment, które rozpatrują role i granice medium graficznego w procesie definiowania sztuki w dzisiejszej kulturze. Dotyczą języka graficznego w kontekście historii, postępu technologicznego i zmian cywilizacyjnych. Katedra Grafiki jest organizatorem wystaw, warsztatów, pokazów, konkursów, konferencji, spotkań autorskich, zajmuje się archiwizacją danych, katalogowaniem cyfrowym i analogowym. Uczestniczy w wydarzeniach artystycznych organizowanych w kraju i za granicą oraz w inicjatywach społecznych.

prof. dr hab. Maciej Kurak
Prorektor ds. naukowo-artystycznych

Kierunek Grafika Artystyczna to połączenie tradycji ze współczesnością.

Od października 2019 roku zajęcia są prowadzone w trybie jednostopniowym. Jednolite pięcioletnie studia magisterskie pozwalają na znacznie szersze rozwinięcia indywidualnych potrzeb studentów, a także ich postaw artystycznych. Proces edukacyjny realizuje pełne spektrum postaw i języków wypowiedzi. Aktywność Katedry Grafiki realizowana jest na kilku płaszczyznach. Podstawowa forma to proces edukacyjny, którego nieodłączną cechą są konsultacje, prezentacje i wystawy efektów kreacji artystycznej, a także poznawanie tajników szerokiej gamy technik grafiki artystycznej oraz zakresu z zagadnień poligrafii.
Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowy program Katedry zostaje poszerzony o: pracownię interdyscyplinarną, zagadnienia związane z przygotowaniem do druku, poligrafię, introligatorstwo oraz projektowanie powieści graficznych i komiksu. Dla studentów pierwszego roku prowadzona będzie propedeutyka grafiki przedmiot wprowadzający w świat grafiki warsztatowej, dający w następnych latach możliwość odnalezienia się w technikach druku płaskiego (litografia, serigrafii, druk cyfrowy), wklęsłego (techniki metalowe), czy wypukłego (linoryt/drzeworyt) oraz pomagający w wybraniu pokrewnej techniki druku dla docelowej pracowni dyplomowej.
Każdy z pedagogów prowadzi aktywną działalność artystyczną i wystawienniczą. Programy pracowni w dużej mierze są budowane w oparciu o indywidualne doświadczenia i osobowości kierowników tychże jednostek. Wszystkie pracownie realizują autonomiczne, autorskie programy, które wzajemnie się wspierają i wzbogacają ofertę edukacyjną. Duży nacisk kładzie się też na interdyscyplinarność, która w procesie poszukiwawczym, edukacyjnym jest niezmiernie istotna. Student grafiki ma możliwość eksperymentowania,\ doświadczania i poznawania nowych technik, mediów, a także innych pozagraficznych dyscyplin artystycznych.
Istotnym elementem procesu edukacyjnego są wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi i zagranicznymi ośrodkami edukacji artystycznej.
Od ponad 20 lat na Wydziale organizowane jest Ogólnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej (w 2019 roku odbyła się XI edycja), będące najważniejszym przeglądem aktywności graficznej studentów grafiki artystycznej w Polsce.
Grafika artystyczna daje nie tylko świadomość techniki, ale też uczy specyficznego języka, wyjątkowego, wrażliwego myślenia, będącego w przyszłości podstawą do bycia świadomym artystą.

  1. Bunt. Nowe ekspresje, Poznań: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2021, s. 305,  Maciej Kurak (red.),ISBN 978-83-66015-72-2