Wystawy studenckie

Wystawy studenckie stanowią istotny element programu artystycznego Katedry Grafiki. Organizowane są prezentacje pracowni, wystawy indywidualne studentów, projekty kuratorskie. Zebrane doświadczenia są pomocne przy realizacji wystawy dyplomowej będącej podsumowaniem studiów.


Zygzak | Wystawa końcoworoczna Grafiki Artystycznej UAP (studia stacjonarne i niestacjonarne)

al. Marcinkowskiego 26
18–26.06.2024

Poszukiwanie najbardziej odpowiednich form dla treści w sztuce wiąże się z próbami stosowania często nieprzystających metod dających różne rozwiązania. Skorelowany z tym proces twórczy polega na eksperymentowaniu, czyli podejmowaniu decyzji, które mogą zostać ostatecznie odrzucone.

Kurator: Maciej Kurak
Organizacja: Katedra Grafiki UAP


Wystawa Dyplomów – Grafika Artystyczna studia niestacjonarne

al. Marcinkowskiego 26
11–15.06.2024

Dyplomantki i dyplomanci: Yauheniya Bialova, Weronika Borowicz, Aleksandra Doroszewska, Wiktoria Fatyga, Jakub Frąszczak, Julia Grossmann, Aleksandra Kawalec, Zofia Konieczna, Karolina Kowalska, Liwia Lijewska, Magdalena Maurer, Monika Nowicka, Fabian Piniecki, Anna Policht, Piotr Promiński, Jakub Szuba, Dawid Walczak, Aleksandra Żuk

Organizacja: Tomasz Jurek, Witold Modrzejewski, Marta Chudy
Projekt plakatu: Dawid Walczak


Kropka. Sztuka Książki i Komiksu

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. F. Ratajczaka 38/40
10–30.06.2024

Wystawa prac V Pracowni Grafiki Introligatorstwa i Sztuki Książki oraz VII Pracowni Grafiki Komiksu i Powieści Graficznej.

Osoby biorące udział w wystawie: Karol Bachewicz, Barbara Borysewicz, Julia Feikisz, Zuzanna Gruszczyńska, Maria Hajewska, Joanna Kempska, Joanna Kluj, Danuta Kobylacka, Eryk Korus, Emilia Kot, Kinga Krasucka, Katsiaryna Patsouskaya, Karolina Przybylska, Weronika Remus, Maria Rey, Zuzanna Stempska, Kajetan Śliwocki.

Organizacja: Maksymilian Skorwider, Tomasz Jurek, Agnieszka C. Maćkowiak
Projekt plakatu: Karol Bachewicz


5x

Galeria Miejska Arsenał – Poznań, ul. Szyperska 2 (1 piętro)
4–10.06.2024

Prace przedstawione na wystawie powstały w roku akademickim 2023/24 w ramach zajęć z Wklęsłodruku, Linorytu, Sitodruku, Druku Cyfrowego, Komiksu i Powieści Graficznej, Grafiki Komputerowej.

Autorki Prac: Marta Bendowska, Joanna Bruch, Marta Krawczyk, Ewa Portna, Sonia Wołodczenko

Koordynacja: Maciej Kozłowski, Kamila Lukaszczyk


Występek

Galeria Rotunda, Al. Marcinkowskiego 29
9.03-24.03.2024

Wystawa osób studiujących na kierunku Grafika Artystyczna w trybie niestacjonarnym.

Autorki/autorzy prac: Monika Nowicka, Zofia Balbierz, Aleksandra Żuk, Dawid Walczak, Yauheniya Bialova, Weronika Stefaniak, Zofia Galatis, Dawid Walczak, Natalia Walicht, Patrycja Piórkowska, Tamara Tarnawska

Kuratorki: Kamila Lukaszczyk, Maja Michalska


Sztuczka

ul. Szewska 14 w Poznaniu
19.12.2023-2.01.2024

Wystawa osób studiujących związanych z II Pracownią Grafiki Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia oraz Grafiką Koncepcyjną Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Autorki/autorzy prac: Aleksandra Bilik, Barbara Borysewicz, Maryna Chwiałkiewicz, Magdalena Czuj, Klaudia Figura, Maja Grynko, Antonina Kłos, Małgorzata Kuczerawa, Emi Lavríková, Sasha Smal,  Zuzanna Stempska, Anna Tomczyk

Kurator: Maciej Kurak
Zespół koordynujący: Marta Chudy, Maja Michalska, Monika Pich


Wyskok

Galeria Curators’ Lab
9–13.06.2023

Wystawa studentów studiów podyplomowych Grafiki Artystycznej.

Prace przedstawione na wystawie powstały w ramach zajęć z: Sitodruku, Linorytu, Wklęsłodruku, Grafiki Komputerowej, Druku Cyfrowego, Introligatorstwa i Komiksu w roku akademickim 2022/23.

Autorki/autorzy prac: Agata Bernatowicz, Katarzyna Bogucka, Agnieszka Bruska, Magdalena Kotlarek, Wanda Kudlaszyk, Ewa de Mezer, Bartosz Partyka, Agnieszka Popiel, Paulina Rymarkiewicz, Hanna Sarnowska-Mazur, Jacek Wendzonka

Zespół koordynującyMaciej Kozłowski, Tomasz Jurek, Monika Pich


Uroczysta minuta

Galeria Curators’ Lab
1–9.06.2023

Wystawa Uroczysta minuta jest momentem przekroczenia akademickiego podejścia do sztuki na rzecz ogólnej dyskusji na temat dzisiejszej kultury wizualnej. Wyjście poza prezentację technicznych aspektów podważa proces estetyzacji sztuki wynikający najczęściej z izolowania aktywności artystycznych, sprowadzający je do formalnych rozstrzygnięć… (czytaj więcej)

Autorki/autorzy prac: Zofia Balbierz, Yauheniya Bialova, Weronika Borowicz, Wiktoria Fatyga, Aleksandra Hagaj, Adrianna Iwanowska, Aleksandra Kawalec, Nikola Kryściak, Hanna Lee, Karolina Literska, Magdalena Maurer, Mikołaj Mroczkowski, Fabian Piniecki, Piotr Promiński, Weronika Stefaniak, Alicja Taborowska, Jagoda Urbaniak, Dawid Walczak, Aleksandra Żuk

Kurator: Maciej Kurak
Zespół koordynujący: Marta Chudy, Tomasz Jurek, Maciej Kozłowski, Maja Michalska, Witold Modrzejewski, Monika Pich


Narracja graficzna

Galeria Rotunda, Al. Marcinkowskiego 29
10.03–17.03.2023

Wystawa prac studentów studiów niestacjonarnych Grafiki Artystycznej. Realizacje powstały w ramach zajęć, w roku akademickim 2022/2023. Wykonano je w technikach druku: wypukłego, wklęsłego, offsetowego, cyfrowego, serigrafii i technikach malarskich. Zajęcia te wstępnie przygotowują studentów do autorskich wypowiedzi twórczych z grafiki artystycznej.

Autorki/autorzy prac: Weronika Borowicz, Jakub Frąszczak, Julia Grossmann, Zofia Konieczna, Hanna Lee, Karolina Literska, Magdalena Maurer, Monika Nowicka, Fabian Piniecki, Karolina Sproska (plakat), Weronika Stefaniak, Dawid Walczak

Koordynator: Radek Włodarski


Wycierusy | w ramach Cyfrowe konfrontacje | ASP Gdańsk

Duża Aula
21.10-10.11.2022

Kuratorzy / koordynatorzy wystawy:
dr Kamil Kocurek, ASP Gdańsk,
mgr Vasyl Savchenko, ASP Gdańsk

Więcej informacji: ASP Gdańsk

Autorki/autorzy prac: Maciej Kurak, Maja Michalska, Anna Nowak, Maria Łukomska, Urszula Chodorowska, Witold Modrzejewski, Klaudia Figura, Wiktoria Kowalczyk

Realizacje artystyczne prezentowane na wystawie konstruują przekaz wizualny, który ujawnia ukryte i realnie funkcjonujące mechanizmy społeczne w dzisiejszej kulturze. Elementy otaczającego świata zawarte w pracach wchodzą w konflikt z panującą ideologią kultury konsumpcyjnej i obnażają system oparty na polityce gromadzenia kapitału. Ukazują historyczne standardy relacji społecznych jako aktualne. Te współczesne modyfikacje organizacji produkcji dokonują się m.in. poprzez cyfryzację, jak i rozszerzone obszary zaanektowane przez gospodarkę kapitalistyczną (kapitalizm kognitywny). Ostatecznie nie zmienia to formy sposobów zachowania społecznego wynikającego z podziału pracy. Dochodzi natomiast do wysubtelnienia metod przywłaszczania istniejących sił wytwórczych, co może skutkować wzmocnieniem panującej klasy społecznej pod względem moralnym. W procesie niwelowania “skaz systemowych” podejmuje się próbę ukrycia polaryzacji społecznej poprzez propagandę sukcesu. Strategia ta łączy się z odpowiednio spreparowaną ideologią liberalno-demokratyczną i pozwala na niewspółmierne pomnażanie kapitału pod płaszczem uniwersalnych wartości (m.in. wolności, rozwoju, sukcesu). Widoczna jest ona również w intensyfikującym się procesie globalizacji, który sprzyja przewrotnie ukrywaniu regionów świata całkowicie uzależnionych od kształtujących się centrów gospodarczych, gdzie toczy się codzienna walka o przetrwanie. Jest ona na tyle powszechna, że obejmuje nawet aktywności takie jak: nauka, sztuka czy religia, w samym założeniu dalekie od chęci pomnażania kapitału. Nie ogniskują się one na popędzie przetrwania, natomiast skupiają się na etycznym podejściu ponadjednostkowym (uniwersalnym). W procesie instytucjonalizacji dalekiej od konsumpcjonizmu, aktywności te angażują się również w korzystny dla siebie aspekt rynkowy. Subtelne działania systemowe podtrzymujące mity takie jak; “skapywanie dochodu w dół” dzielą społeczeństwo na mniej lub bardziej zamożne, czego następstwem jest alienacja społeczna – niedostrzegalna lub traktowana jako pozostałość po starym sposobie funkcjonowania społeczeństwa.

Działania twórcze w ramach projektu “Wycierusy” zrealizowane zostały przez artystów związanych z grupą 404 oraz studentów grafiki artystycznej UAP. W aranżacji wystawy wykorzystano motywy zaczerpnięte z prac El Lissitzky’ego. 


Gazda, Ruszała, Wawrzyniak | Rozrost

Galeria Curators’ Lab
15–25.09.2022

„Composting is so hot” to hasło z wlepki zaprojektowanej przez Beth Stephens i Anne Sprinkle, wskazujące na ich podejście do ekologii oraz zjawisk związanych ze współczesną kulturą. Element dotyczący ciepła zawierający w sobie nawiązania do samego procesu kompostowania oraz energii z nim związanej. Proces ten transformuje cmentarzysko materii organicznej przy udziale tlenu, grzybów oraz mikroorganizmów w żyzny humus.

Kompost staje się domem dla owadów i zwierząt. Stanowi źródło pożywienia i jest miejscem obrony przed drapieżnikami. Ciepło, odgrywające kluczową rolę w tym procesie, niweluje toksyny i niszczy zanieczyszczenia. 

Trójka artystów traktuje te zjawiska jako metafory w kontekście współczesnej kultury. Kompost jest symboliczną figurą – anestetyczną, wypieraną przez nowoczesne społeczeństwa. Sam obraz rozkładającej się materii jest czymś, czego musimy się z naszego otoczenia pozbywać. Usuwanie martwej materii staje się jednym z podstawowych obowiązków współczesnych mieszczan w czym pomagają im wyspecjalizowane przyrządy. Sam obraz rozkładającego się kompostu wydaje się formą neoliberalnego koszmaru. Połączona z nią wizja rozkładu ciała człowieka jest usuwana z przestrzeni kulturowej zdominowanej przez przekaz reklamowy. Kolejną fascynującą funkcją kompostu jest jego rola jako miejsce schronienia dla organizmów żywych, traktujących go jako środowisko – habitat. Ta metafora staje się szczególnie aktualna przy zmniejszającej się ilości przestrzeni dla różnych alternatywnych form kultury.

Artyści odnoszą te zagadnienia do otaczającej rzeczywistości społecznej i artystycznej. Pasjonuje ich wizja energii przenikającej ekosystemy, których czują się częścią. Stanowi dla nich element sprzeciwu wobec społeczeństwa konsumpcyjnego czy braku empatii wobec zwierząt. Jest punktem odnowy i tworzenia nowej sztuki.

Kurator: Witold Modrzejewski


𝕱𝖆𝖗 𝕱𝖗𝖔𝖒 𝕳𝖔𝖒𝖊

7–14.06.2022
ul. Ratajczaka 45 w Poznaniu (dawny budynek apteki)

Na wystawie prezentowane były prace studentów UAP powstałe w 6. Pracowni Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna.

Autorki/autorzy prac: Agnieszka Czaplicka, Aleksandra Wawrzyniak, Alicja, Antek Czerwińskx, Anastazja Kramer, Anna Tomczyk, Borys Szadkowski, Hanna Kossakowska, Jagoda Kalisz, Julia Szymanowska, Kaja Heyka, Kamila Lukaszczyk, Karolina Piotrowska, Katsiaryna Patsouskaya, Kinga Grossmann, Klaudia Figura, Maja Grynko, Małgorzata Gazda, Mateusz Leszczyński, Tina Iroko, Weronika Musiał, Zuzanna Nowak, Zuzanna Stempska

Kurator: Witold Modrzejewski
Identyfikacja wizualna: Zuzanna Nowak


I love You

11–19.06.2022
Stary Browar, Słodownia +1

Wystawa studenckich prac powstałych w odpowiedzi na temat „I love you”, w II Pracowni Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia, w roku akademickim 2021/2022.

Autorki/autorzy prac: Jakub Sznek, Antonina Kłos, Klaudia Figura, Weronika Musiał, Kinga Krasucka, Maja Grynko, Anna Tomczyk, Karolina Piotrowska, Aleksandra Wawrzyniak

Kurator: Maciej Kurak
Organizatorzy: Maja Michalska, Martyna Pakuła


3,2,1,0 START!

1–6.06.2022
Galeria Rotunda UAP
Bud. A UAP, Al. Marcinkowskiego 29

Wystawa studentów studiów podyplomowych Grafiki Artystycznej. Prace przedstawione na wystawie powstały w ramach zajęć z: Sitodruku, Grafiki Komputerowej, Druku Cyfrowego,Introligatorstwa i Linorytu w roku akademickim 2021/22. Zajęcia te, wstępnie przygotowują studentów studiów podyplomowych do samodzielnej autorskiej pracy twórczej.

Autorki prac: Julia Celichowska, Joanna Dutkiewicz, Jolanta Grzebska, Hanna Kurczyna, Daria Korzec, Katarzyna Majewska-Kremska, Agata Maliszewska, Karolina Mazurkiewicz, Monika Nowicka, Agata Samulska, Natalia Sikora-Zimna, Natalia Stolarska, Barbara Wesołek, Lilianna Zgórzyńska, Katarzyna Żabińska-Sikorska

Koordynatorzy: Maciej Kozłowski, Tomasz Jurek


Konstelacje

24–27.05.2022
Galeria Rotunda
Al. Marcinkowskiego 29, bud. A UAP

Wystawa „Konstelacje” prezentuje prace studentów I roku studiów niestacjonarnych Grafiki Artystycznej. Realizacje powstały w ramach zajęć, w roku akademickim 2021/2022. Wykonano je w technikach druku: wypukłego, wklęsłego, offsetowego, cyfrowego, serigrafii i technikach malarskich. Zajęcia te wstępnie przygotowują studentów do autorskich wypowiedzi twórczych z grafiki artystycznej.

Autorki/autorzy prac: Agata Beda, Yauheniya Bialova, Aleksandra Doroszewska, Michał Gorzelniak, Julia Grossmann, Liwia Lijewska, Anton Shcherbakovskiy, Aleksandra Żuk

Koordynatorzy: Tomasz Jurek, Radek Włodarski


Zmieniając miejsce położenia

8–12.03.2022
Galeria Rotunda
Al. Marcinkowskiego 29, bud. A UAP

Wystawa prac studentów studiów niestacjonarnych Grafiki Artystycznej.

Autorki/autorzy prac: Yauheniya Bialova, Weronika Borowicz, Joanna Dutkiewicz, Michał Gorzelniak, Julia Grossmann, Zofia Konieczna, Daria Korzec, Agata Maliszewska, Karolina Mazurkiewicz, Hanna Kurczyna, Anna Policht, Agata Samulska, Anton Shcherbakovskiy, Natalia Sikora-Zimna, Natalia Stolarska, Katarzyna Żabińska-Sikorska

Koordynatorzy: Maciej Kozłowski, Tomasz Jurek


Plagiat

31.05–02.06.2017
ul. Wodna 5

Powtórzenie, jako naczelna cecha sztuki, nie tylko przyczynia się do tworzenia wiernych kopii, pełni też rolę materializującą kulturowe idee. Powtórzenie nie było równoznaczne z tworzeniem idealnego duplikatu, kopii zastępczej. Działania artystyczne w II poł. XX wieku wymykały się ścisłym regułom, które mogłyby przyczynić się do rozgraniczenia prawdy od fałszu. Tworzyły się więc symulakry, następował akt reżyserowania rzeczywistości. Współcześnie próbuje się walczyć z przejawami plagiatu, jednak nie ma on tylko pejoratywnego zabarwienia. Powielenie istniejącego dzieła może konstytuować powstanie nowej myśli, a gest „zagarnięcia” może być ważnym elementem konstruującym nowe dzieło.

Autorki/autorzy prac: Andriichuk Yuliia, Antkowiak Patrycja, Aziewicz Bartosz, Dziabas Jowita, Fedykovych Olena, Gil Natalia, Godlewska Oliwia, Hetmanchuk Ania, Jakubowska Martyna, Jaźwińska Weronika, Jędrzejak Karolina, Kamińska Zuzanna, Konieczka Kornelia, Kończewska Joanna, Meling Daria, Modzelewska Adrianna, Pazgrat Nina, Pivavarava Anastasiya, Prawdzik Daria, Saveniuk Volodymyr, Stachurska Dominika, Tamkun Angelika, Żychlińska Natalia