III Pracownia Grafiki

kierownik

prof. dr hab. Piotr Szurek


dr Maryna Mazur
mgr Dorota Karolewska

miejsce

sala 210 – budynek B


Pracownia jest miejscem spotkań, dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń, a przede wszystkim pracy twórczej. Studenci realizują własne zamierzenia artystyczne i podejmują próbę odnalezienia czy ukształtowania indywidualnej formy ekspresji opartej na wklęsłodruku, używając także innych technik i sposobów artystycznej artykulacji.

W ramach programu studenci poprzez indywidualne doświadczenia podejmują aktualne tematy społeczne i polityczne. Towarzyszy temu poznawanie technik druku wklęsłego. Studenci eksperymentują z akwafortą, akwatintą, miękkim werniksem i współczesnymi możliwościami druku cyfrowego. Opracowują też techniki autorskie.

Wklęsłodruk wykorzystywany jest do realizacji różnorodnych form ekspresji artystycznej takich jak: ilustracje, komiksy, druki akcydensowe, publikacje, książki artystyczne, obiekty oraz instalacje. Możliwy jest druk na różnorodnych papierach, tkaninach, foliach, ubraniach, metalach itp. Istotna może być także rola matrycy i możliwości wykorzystania jej w procesie twórczym, np. do multiplikacji. Obiektem artystycznym może być także sama matryca.

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów pozwalają na samodzielną pracę artystyczną, a także w studiach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach, instytucjach kultury itp.

Prace studentów

Pracownie

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk

link

II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia

link

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk

link

IV Pracownia Grafiki – Litografia i Druk Offsetowy

link

V Pracownia Grafiki – Introligatorstwo i Sztuka Książki

link

VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna

link

VII Pracownia Grafiki – Komiks i Powieść Graficzna

link

Grafika koncepcyjna

link

Portfolio

link

Przygotowanie do druku – poligrafia

link

Art zin

link

Kompozycja

link

Propedeutyka grafiki