IV Pracownia Grafiki

kierownik

dr hab. Krzysztof Balcerowiak


dr Dorota Jonkajtis

dr Michał Tatarkiewicz

miejsce

sala 402 – budynek B


Pracownia zapoznaje studentów z warsztatem graficznym, a także pojęciowym umożliwiającym swobodne wypowiadanie się w sztuce. Program koncentruje się na kształtowaniu świadomości twórczej. Opiera się na indywidualnych konsultacjach, korektach i rozmowach. Pracownia kładzie nacisk na treść i kontekst dzieła, a nie dogmatycznie traktowany warsztat. Punktem wyjścia do pracy nad projektem są zainteresowania studentów, nawet te odbiegające od sztuki graficznej takie jak: literatura, muzyka, film i taniec.

Litografia jest jedną z technik graficznych dającą bardzo szerokie możliwości druku (również w kolorze). Matrycą jest kamień (łupek bawarski). Celem pracowni jest przygotowanie studentów do sprawnego wykorzystywania techniki druku płaskiego w autorskich wypowiedziach twórczych. Poza znajomością warsztatu litograficznego student uczy się łączenia i kojarzenia różnych zaawansowanych technik graficznych takich jak: techniki lawowane, kamienioryty, kwasoryty czy druk negatywowy. Prace drukowane są na papierze, tkaninach i drewnie. W pracowni powstają grafiki, ilustracje, plakaty, komiksy, instalacje, prace interaktywne i ceramika.

Program pracowni oparty jest na działaniach łączących codzienność z obrazem oraz na konstruowaniu syntetycznych wypowiedzi graficznych. Wykorzystywane są możliwości, jakie daje druk wielkonakładowy do tworzenia artystycznej wypowiedzi w kulturze masowej.

Działania podejmowane w pracowni skupiają się na eksperymencie, twórczej ingerencji w technologie poligraficzne oraz na eksploracji umożliwiającej tworzenie nowych jakości estetycznych. Poznanie techniki druku offsetowego polega na przygotowywaniu matrycy, naświetlaniu płyty i wykonanie druku wielobarwnego w formacie 100 cm × 70 cm. Pozwala to na poznanie technologii obecnie stosowanej w poligrafii i umożliwia wykorzystanie nabytej wiedzy w procesie projektowym i twórczym. Druki realizowane są na zróżnicowanych podłożach m.in.: papierze, kartonie, tkaninach, folii czy plexi.

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów pozwalają na samodzielną pracę artystyczną, a także współpracę z instytucjami kultury, agencjami projektowymi i reklamowymi, wydawnictwami, drukarniami, m.in. na stanowiskach: grafik, ilustrator czy grafik koncepcyjny.

Prace studentów

Pracownie

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk

link

II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia

link

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk

link

IV Pracownia Grafiki – Litografia i Druk Offsetowy

link

V Pracownia Grafiki – Introligatorstwo i Sztuka Książki

link

VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna

link

VII Pracownia Grafiki – Komiks i Powieść Graficzna

link

Grafika koncepcyjna

link

Portfolio

link

Przygotowanie do druku – poligrafia

link

Art zin

link

Kompozycja

link

Propedeutyka grafiki