Pracownie

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk
budynek B, s. 202

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Bobrowski

mgr Milena Hościłło

link

II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia
budynek B, s. 310/311

kierownik: prof. dr hab. Maciej Kurak

mgr Maja Michalska

mgr Marta Chudy

link

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk
budynek B, s. 210

kierownik: prof. dr hab. Piotr Szurek

dr Maryna Mazur

mgr Dorota Karolewska

link

IV Pracownia Grafiki – Litografia i Druk Offsetowy
budynek B, s. 402

kierownik: dr hab. Krzysztof Balcerowiak

dr Michał Tatarkiewicz

mgr Dorota Jonkajtis

link

V Pracownia Grafiki – Introligatorstwo i Sztuka Książki
budynek B, s. 403

kierownik: dr Tomasz Jurek

link

VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna 
budynek B, s. 403

kierownik: dr Witold Modrzejewski

link

VII Pracownia Grafiki – Komiks i Powieść Graficzna
budynek B, s. 401

kierownik: dr hab. Maksymilian Skorwider

link

Grafika Koncepcyjna

mgr Monika Pich

link

Portfolio
budynek B, s. 310/311/403

mgr Maciej Kozłowski

link

Przygotowanie do druku – Poligrafia
budynek B, s. 310/311/403

mgr Maciej Kozłowski

link

Artzin

dr Radosław Włodarski

link

Kompozycja

mgr Agnieszka Maćkowiak

link

Propedeutyka grafiki

dr Radosław Włodarski

Rysunek graficzny

mgr Agnieszka Maćkowiak

Warsztat multimedialny

mgr Anna Sobczyk