I Pracownia Grafiki Wypukłodruk

kierownik

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski


mgr Agnieszka Maćkowiak, asyst.

mgr Milena Hościłło, lab.

miejsce

sala 202 – budynek B


dni i godziny otwarcia pracowni
pon. / pt. 10.00–16.00

W pracowni studenci zapoznają się z metodami i technikami druku wypukłego, a także obsługą pras drukarskich. Proces twórczy rozpoczyna się jednak wraz z pomysłem. Idea towarzyszy pracy tak, by dobór techniki i materiały użyte w procesie kreacji miały celowe zastosowanie – od tych tradycyjnych, jak drzeworyt czy linoryt, poprzez wszelkie techniki eksperymentalne, aż do nowych propozycji multimedialnych. W pracowni powstają klasyczne wydruki, a także obiekty, czy realizacje łączące wypukłodruk z technikami z innych pracowni. Studenci zachęcani są do poszukiwania powiązań między możliwościami druku wypukłego, a ich własnymi zainteresowaniami i zajęciami pozauczelnianymi. Tym samym otwiera się dla uczestników zajęć droga do swobodnego poszukiwania własnej, indywidualnej formy ekspresji, swojego języka graficznego. 

Pracownia otwarta jest na własne propozycje studentów odnoście tak tematów jak i techniki. Ważne jest, aby nie było to miejsce przeznaczone tylko do drukowania, ale również przestrzeń do swobodnej wymiany myśli, opinii i dialogu zarówno na tematy ważne, jak i te nieco mniej istotne.

Pracownie

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk

link

II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia

link

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk

link

IV Pracownia Grafiki – Litografia

link

V Pracownia Grafiki – Offset

link

VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna

link