Studiuj Grafikę Artystyczną!

Rekrutacja

EGZAMINY WSTĘPNE

PORTFOLIO (teczka PDF) + ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (online)


STUDIA NIESTACJONARNE I st. (3 lata)

Studia I stopnia GRAFIKA (GRAFIKA ARTYSTYCZNA)

STUDIA NIESTACJONARNE II st. (2 lata)

Studia II stopnia GRAFIKA (GRAFIKA ARTYSTYCZNA)

STUDIA PODYPLOMOWE (1 rok)

Studia podyplomowe GRAFIKA ARTYSTYCZNA


Kontakt dla kandydatów na studia

Rekrutacja – całoroczne konsultacje:
pon – pt
10.00 – 13.00
rekrutacja@uap.edu.pl
+48 519 838 945

Katalog Grafika Artystyczna

Studenci Katedry Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu kształceni są w zakresie Grafiki Artystycznej w trybie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. Grafika Artystyczna obejmuje graficzne działania twórcze i projektowe. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu tradycyjnych i nowoczesnych technik graficznych (wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, offsetu, druku cyfrowego oraz serigrafii) jak również działań edytorskich, technik drukarskich, przygotowania do druku, poligrafii, zagadnień introligatorskich i sposobów prezentacji prac (portfolio, wystawiennictwo). Uczą się również tworzyć wielowątkowy przekaz artystyczny, historie obrazowe oparte na komunikatywnych sekwencjach (komiks – powieść graficzna). Studiowanie grafiki artystycznej umożliwia nabycie szczegółowej wiedzy dotyczącej zagadnień graficznych i umiejętności rzemieślniczych, m.in. w obszarze wypukłodruku, sitodruku, druku płaskiego, wklęsłodruku czy obsługi programów graficznych, grafiki komputerowej, DTP, projektowania. Jednocześnie daje możliwość tworzenia intermedialnych, twórczych wypowiedzi, m.in. z obszaru kinetyki (motion graphics), mappingu, dźwięku oraz przestrzennych działań związanych z aranżacją, interwencją w sferę publiczną, ze sztuką internetową (net-art) włącznie. W ramach zajęć na grafice artystycznej prowadzone są twórcze działania skierowane na eksperyment, które rozpatrują role i granice medium graficznego w procesie definiowania sztuki w dzisiejszej kulturze. Praktyka wiąże się z tworzeniem języka graficznego w kontekście relacji społecznych, aktualnych wydarzeń, historii, postępu technologicznego i zmian cywilizacyjnych. Studenci w trakcie studiów spotykają się z kształceniem opartym na kreatywności i oryginalności. Wykształcenie i kwalifikacje umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w sektorze kreatywnym oraz pozwalają im na prowadzenie działalności twórczej. Studenci Grafiki Artystycznej zapraszani są do udziału i chętnie uczestniczą w wydarzeniach związanych ze sztuką – wystawach, warsztatach, pokazach, konkursach, konferencjach, spotkaniach autorskich oraz inicjatywach społecznych w kraju i za granicą.