Przygotowanie do druku – Poligrafia

prowadzący

mgr Maciej Kozłowski


miejsce

sala 313/403 – budynek B


Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktyką przygotowania do druku w oparciu o techniki i technologie cyfrowe (programy graficzne, proces druku). Studenci poznają tajniki warsztatu poligraficznego – druku cyfrowego, offsetowego i serigrafii.

Opanowanie technik druku wysokonakładowego przy użyciu nośników poligraficznych, takich jak: ulotka, plakat, gazeta/zin, folder, wspomaga proces twórczy skoncentrowany na działaniach graficznych. Odpowiednio użyte formy poligraficzne mogą stać się obiektami nie tylko informacji, ale i sztuki.
Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnej pracy związanej z komputerowym przygotowaniem plików do druku (DTP) oraz zarządzaniem pracą grupową (przygotowanie matryc, wybór podłoża drukowego, sterowanie urządzeniami drukarskimi, współpraca z drukarnią).

Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystywane w samodzielnej pracy artystycznej oraz we współpracy z przemysłem, np. opakowaniowym czy tekstylnym. Znajdą również zastosowanie w miejscach pracy takich jak: studia graficzne/projektowe, agencje reklamowe, wydawnictwa, drukarnie oraz instytucje związane z kulturą i sztuką.

Prace studentów

Pracownie

I Pracownia Grafiki – Wypukłodruk

link

II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia

link

III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk

link

IV Pracownia Grafiki – Litografia i Druk Offsetowy

link

V Pracownia Grafiki – Introligatorstwo i Sztuka Książki

link

VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna

link

VII Pracownia Grafiki – Komiks i Powieść Graficzna

link

Grafika koncepcyjna

link

Portfolio

link

Przygotowanie do druku – poligrafia

link

Art zin

link

Kompozycja

link

Propedeutyka grafiki