Tomasz Jurek

Tomasz Jurek, artysta, grafik – urodzony w 1983 roku w Poznaniu. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Grafika – komunikacja wizualna. W 2008 roku obronił dyplom w pracowni Ilustracji i Wydawnictw prof. Mirosława Adamczyka w zakresie projektowania graficznego oraz w zakresie grafiki warsztatowej w Pracowni Offsetu prof. Grzegorza Nowickiego. Studiował również na Akademii Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie w ramach programu wymiany uniwersyteckiej CEEPUS. Po ukończeniu studiów magisterskich pracował jako grafik kreatywny przy wielu różnych projektach jako pracownik pełnoetatowy i jako freelancer w Londynie i w Poznaniu.

W 2019 roku otrzymał stopień doktora w dziedzinie sztuki. Prowadzi działalność naukową w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Od 2021 roku pełni funkcję kierownika studiów niestacjonarnych na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej (Katedra Grafiki). Obecnie prowadzi V Pracownię Grafiki – Introligatorstwo i Sztuka Książki. Członek Stowarzyszenia Introligatorów Polskich oraz Grupy 404.

Krytycznie spogląda na współczesne zjawiska szeroko rozumianej kultury. Jego prace powstają w dialogu z medium graficznym wykorzystując techniki tradycyjne takie jak rysunek oraz druk cyfrowy.

Działalność artystyczna: tom.jurek.info, bookbinding.jurek.info

Media: Artist of the month – ArtCan – wywiad (EN)

Udział w wybranych projektach artystycznych:
Multiwitamina
Błąd
Stan zero
System