GAZETA GRAFICZNA 2022

Błąd

Gazeta graficzna Grupy 404 należy do cyklu wydawniczego rozpowszechnianego w miejskiej przestrzeni publicznej (w instytucjach sztuki, kultury, w punktach usługowych). Prezentuje różne sposoby widzenia codziennych zjawisk kształtujących się w lokalnej, współczesnej kulturze. Zawiera autorskie teksty, grafiki, zapisy konceptów i działań. Pierwszy numer gazety podejmuje temat następstw wzajemnych powiązań i zależności społecznych ukształtowanych w obszarze nierównomiernego, szybko rozwijającego się systemu ekonomicznego opartego na gromadzeniu kapitału.


Organizator: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
Wsparcie: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Redakcja, treść, projekt, skład i druk: Grupa 404
Czas trwania wydarzenia: Poznań / jesień-zima / 2022/23 (2.12.2022)


Artystki i Artyści biorący udział w projekcie Błąd:
Krzysztof Balcerowiak, Andrzej Bobrowski, Weronika Borowicz, Stefan Ficner, Milena Hościłło, Dorota Jonkajtis, Tomasz Jurek, Dorota Karolewska, Maciej Kozłowski, Maciej Kurak, Agnieszka Maćkowiak, Maryna Mazur, Maja Michalska, Witold Modrzejewski, Grzegorz Nowicki, Monika Pich, Maksymilian Skorwider, Anna Sobczyk, Piotr Szurek, Michał Tatarkiewicz, Radosław Włodarski.