GAZETA GRAFICZNA 2023

Multiwitamina

Gazeta graficzna Grupy 404 należy do cyklu wydawniczego rozpowszechnianego w miejskiej przestrzeni publicznej (w instytucjach sztuki, kultury, w punktach usługowych). Prezentuje różne sposoby widzenia codziennych zjawisk kształtujących się w lokalnej, współczesnej kulturze. Zawiera autorskie teksty, grafiki, zapisy konceptów i działań. Drugi numer gazety podejmuje temat multikulturowości w kontekście systemu ekonomicznego opartego na gromadzeniu kapitału, a także wartości kształtowanych przez sztukę awangardową zwłaszcza tych związanych z pojęciem internacjonalizmu. Gazeta odnosi się do zagadnienia różnorodności jako czynnika kulturowego wpływającego na proces uspołeczniania.


Wsparcie: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra i Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Teksty: Lidia Głuchowska, Maciej Kurak, Dorota Monkiewicz, Piotr Rypson
Redakcja i druk: Grupa 404
Projekt i skład: Maciej Kozłowski
Graficzne opracowanie tytułu: Radek Włodarski
Czas trwania wydarzenia: Zielona Góra / Poznań / wiosna / 2023


Artystki i Artyści biorący udział w projekcie Multiwitamina:
Krzysztof Balcerowiak, Andrzej Bobrowski, Marta Chudy, Stefan Ficner, Milena Hościłło, Dorota Jonkajtis, Tomasz Jurek, Dorota Karolewska, Maciej Kozłowski, Maciej Kurak, Maryna Mazur, Maja Michalska, Witold Modrzejewski, Grzegorz Nowicki, Kornel Ofierski, Monika Pich, Maksymilian Skorwider, Anna Sobczyk, Piotr Szurek, Michał Tatarkiewicz, Radosław Włodarski.