BIENNALE / 05-28.03.2021

XII Biennale Grafiki Studenckiej / PRZECIWCIAŁA

XII edycja Biennale Grafiki Studenckiej jest to konkurs zakończony wystawą, otwarty dla studentów uczelni i instytutów artystycznych. Organizatorem Biennale jest Katedra Grafiki Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, we współpracy z Galerią Miejską Arsenał. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 46 z ok. 1000 nadesłanych prac graficznych, które prezentowane są na wystawie pokonkursowej.

Biennale dedykowane jest grafice artystycznej – „dziedzinie sztuki związanej z przekazem medialnym. Zalicza się do niej wszelkie formy aktywności twórczej wchodzące w relacje z powszechnym społecznie ukształtowanym językiem wizualnym. Obszar grafiki artystycznej obejmuje zarówno wszelkie formy druku (m.in. offset, ksero, druk cyfrowy) włącznie z klasycznymi technikami graficznymi (m.in. drzeworyt, linoryt, litografia, techniki metalowe, serigrafia), a także działania wykorzystujące współczesne nośniki informacyjne (m.in. prasa, książki, internet, telewizja, ekrany zewnętrzne). W jej skład wchodzi aktywność artystyczna związana z używaniem języka graficznego – stosowanie uproszczeń, syntezy, kondensacji, wykorzystująca komunikację wizualną – przyjęte i powszechnie zrozumiałe treści wizualne – do tworzenia nowych form wypowiedzi twórczej. Stąd grafika artystyczna to m.in. interwencje w przestrzeni miejskiej, artnet, szablony, techniki kolażowe, zapisy archiwalne, instalacje graficzne, akcje na bilbordach, murale, komentarze na istniejących nośnikach informacji, ulotki, plakaty autorskie, jak również prace graficzne na papierze lub na płótnie oraz na innych podłożach”1.

Wystawa pokonkursowa nosi tytuł Przeciwciała, to pojęcie zaczerpnięte z terminologii medycznej. W kontekście sztuki i społecznych relacji odnosi się do wartości wpływających na zmiany sposobów myślenia oraz wytwarzania kulturowych wzorców. Łączy się z próbą poszukiwania alternatywnych rozwiązań wpływających na widoczność błędów systemowych i ich korekcję. Tytuł wystawy prowokuje dyskusję wokół sieci relacji2 nastawionych na akceptację konfliktowych sytuacji, w celu umożliwienia znalezienia rozwiązań uwzględniających różne społeczne interesy. Dialog na ten temat oparty jest na idei pluralizmu agonistycznego uwzględniającego różnorodność postaw sprzeciwiających się ujednolicaniu, typizacji i umasawianiu. Sprzyja akceptacji wykluczonych grup społecznych, które przewrotnie mają wpływ na właściwe działanie systemu społecznego. Złożoność organizacji społecznej, w szerszym kontekście, ujawnia działanie globalnych mechanizmów tworzących polaryzację społeczną3. Wskazanie zjawiska, które nie mieści się w standardach, jakie narzuca współczesna kultura konsumpcyjna, pozwala na podważenie wartości sztuki koncentrującej się na przedmiocie. Formy wypowiedzi twórczej, wpisujące się w bieżący język komunikacji medialnej, umożliwiają zawieszenie procesu reifikacji sztuki.

Wystawa pokonkursowa XII edycji Biennale Grafiki Studenckiej prezentuje realizacje młodych twórców, które poprzez subwersywny charakter przedstawiają współczesne relacje międzyludzkie w strukturze społecznej, które nie bazują już na kontaktach opartych na wymianie towarowej, ale na rozważaniach związanych z nietypowym sposobem postrzegania rzeczywistości.

Maciej Kurak / Kurator wystawy

 1. Definicja grafiki artystycznej, więcej w: Bunt. Nowe ekspresje, red. Maciej Kurak, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań 2021, s. 305
 2. Nawiązanie do sposobu organizacji społecznej zaproponowanej przez Bruna Latoura autora Teorii aktora – sieci, ANT.
 3. Immanuel Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.

Dnia 23 lutego 2021 roku odbyły się obrady Jury XII Biennale Grafiki Studenckiej w składzie:

 • prof. Błażej Ostoja Lniski- Przewodniczący komisji
  JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Sz. Pan Wacław Kuczma
  Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
  Dziekan Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej  UAP
 • Sz. Pan Adam Klimczak
  Dyrektor Galerii Wschodniej w Łodzi
 • dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ
  Dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
  Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuki w Szczecinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Hańderek
  JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • prof. Jacek Szewczyk
  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Sz. Pan Leszek Kania 
  Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
 • Sz. Pani Grażyna Hałasa
  Kierownik Gabinetu Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu
 • dr Łukasz Butowski
  Prodziekan Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • prof. dr hab. Krzysztof Tomalski
  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi zgłoszeniami (47 prac) wybranymi w pierwszym etapie obrad zdecydowało o przyznaniu 14 nagród:

 • I NAGRODY  XII BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ (5.000 zł)
  Karolinie Turek z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • II  NAGRODY  XII BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ (3.000 zł)
  Wiktorowi Wiatrowi z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • III NAGRODY  XII BIENNALE GRAFIKI STUDENCKIEJ (2.000 zł)
  Matyldzie Laskowskiej z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz
 • Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – JM prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski (2.000 zł)
  Michałowi Wasiakowi z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Nagrody Specjalnej Dziekana Wydziału  Grafiki  Akademii Sztuk Pięknych w  Gdańsku – prof. ASP dr hab. Sławomir Witkowski (2.000 zł)
  Natalia Żychlińska z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz
 • Nagrody Specjalnej Dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – prof. Jacek Staszewski (2.000 zł)
  Marii Barańczyk  z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz
 • Nagrody Specjalnej Dziekana Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – dr hab. Tomasz Daniec, prof. ASP (wystawa indywidualna laureata w  Galerii Humberta WG ASP w Krakowie)
  Marcinowi Zonenbergowi z Akademii  Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Nagrody Specjalnej Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK (nagroda rzeczowa)
  Magdalenie Banaś z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – prof. Wojciech Pukocz  (2.500  zł)
  Aleksandrze Rajnisz-Podlaskiej z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Nagrody Specjalnej Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych – dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, profesor PJATK (2.000  zł)
  Szymonowi Ciasnocha z Akademii Sztuki w Szczecinie
 • Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP 
  (2.500 zł)
  Antoninie Kłos z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz
 • Nagrody Specjalnej Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk (1.000 zł)
  Natalii Ciak z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Nagrody Specjalnej Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (1.000zł)
  Barbarze Szałańskiej z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Nagrody Specjalnej Dziekana Wydziału Grafiki Akademii  Sztuki w Szczecinie – prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski (wystawa indywidualna w Galerii R+)
  Joannie Saloni z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Dodatkowo partner medialny tegorocznej edycji Magazyn TUU przyznał Nagrody Specjalne Redakcji Magazynu TUU:

 • Marii Barańczyk z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • Szymonowi Ciasnocha z Akademii Sztuki w Szczecinie
 • Martynie Pakule z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • Michałowi Wolińskiemu z Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

WSZYSTKIM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!