KONFERENCJA 2019, POZNAŃ

Bunt. Nowe ekspresje

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 10-11.12.2019

Uczestnicy: mgr Agnieszka Maćkowiak, prof. Peter Bosteels, prof. Chris Van der Veken, prof. Stijn Vanbrabant, mgr Barbara Chojnacka, prof. Zdzisław Olejniczak, dr Dorota Miłkowska, prof. Piotr Gojowy, dr hab. Marcin Surzycki

Organizatorzy: prof. Andrzej Bobrowski, dr hab. Maciej Kurak

Moderacja: dr Witold Modrzejewski

Plakat: mgr Maciej Kozłowski

BUNT – magazyn

Zerowy numer Bunt-u przybliża problemy związane z miejscem grafiki w życiu społecznym. Grafika jest mi bliska jako medium badawcze i medium wypowiedzi artystycznej.


Konferencja „Bunt. Nowe ekspresje” zorganizowana przez Katedrę Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 10 grudnia 2019 roku, była spotkaniem artystów oraz teoretyków zajmujących się współczesną grafiką artystyczną. Głównym celem była konfrontacja postaw wobec aktualizujących się definicji. W wielu wystąpieniach podkreślane było społeczne oddziaływanie grafiki jako medium demokratycznego i aktywnego społecznie. Eksplorowana była ciągle zacierająca się granica pomiędzy grafiką i rzeźbą, zagadnienie to podejmowali w swoich wystąpieniach Dorota Miłkowska, Marcin Surzycki i Zbigniew Olejniczak. W części wystąpień praktyka graficzna przybierała formę metafory, udowadniając jak dyscyplina, będąca tak szeroko i aktywnie uprawiana, ma tendencję do bycia marginalizowaną i musi walczyć o swoją tożsamość.

W prelekcji otwierającej konferencję Agnieszka Maćkowiak opisała twórczość Margarete Kubickiej oraz jej pozycję w grupie Bunt na tle sztuki Polski i Niemiec. Jej postać stała się figurą, która posłużyła do krytycznego opisania historii udziału kobiet w życiu naukowym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Relację pomiędzy ekspresjonizmem grupy Bunt a aktywnością artystów związanych z Katedrą Grafiki WGiKW UAP zostały sformułowane przez Barbarę Chojnacką. Prezentacja ta dotyczyła również programu wystawowego Katedry, który stanowił współczesne odniesienie dla wielu projektów wystawowych podsumowujących działalność grupy Bunt.

Całość konferencji zamykał panel dyskusyjny prowadzony przez Macieja Kuraka i Andrzeja Bobrowskiego, w którym dodatkową referencją była aktywna postawa gości z Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii: Petera Bosteelsa, Chrisa Van der Vekena i Stijna Vanbrabanta.

Witold Modrzejewski