Piotr Szurek

W latach 1982–1987 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie: Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz) w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w zakresie grafiki warsztatowej w 1987 roku. Od 1987 roku pracuje w macierzystej uczelni. Kierownik III Pracowni Grafiki – Wklęsłodruk na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej.

Głównym obiektem badań artystycznych i naukowych Piotra Szurka jest autoportret, stanowiący obszar szeroko rozumianej symboliki, mający uzmysłowić ponadmaterialny wymiar egzystencji. W jego twórczości działania rysunkowe podążają równolegle z działaniami graficznymi. Obie te aktywności, tak samo ważne dla niego, wzajemnie się przenikają i dopełniają. W grafice są one przykładem szczególnego uwypuklenia formy wypracowanej przez artystę w rysunku, wynikającej głównie z żywiołu i energii rysunkowej. Grafiki realizowane są w klasycznych technikach wklęsłodrukowych. Jednak w najnowszych pracach łączy chłodną notację fotograficzną (druk cyfrowy) z charakterystyczną żywiołową ekspresją wypracowaną dotychczas w grafice.