Co nowego?

Projekty artystyczne

WYSTAWA 2021, Bydgoszcz


Stan zero

czytaj więcej

WYSTAWA 2019


Absmak

czytaj więcej
Zobacz więcej

Start

Grafika artystyczna jest formą wypowiedzi twórczej opartą na przekazie medialnym. Używa nośników informacyjnych, które pozwalają na dotarcie z komunikatem wizualnym do szerokiego grona odbiorców. W jednorodnej przestrzeni społecznej, gdzie „wszystko, co ważne może być tam zdobywane tylko na drodze wymiany towarowej”, grafika artystyczna umożliwia zaistnienie alternatywnych rozwiązań. Jej użyteczność polega na umiejętnym wykorzystaniu warsztatu do rozpropagowywania idei i poglądów społecznych, nawet tych, które wykraczają poza kulturowe wzorce.

Czytaj więcej