WYSTAWA 2015

Bunt

Bunt, Ekspresjonizm, transgraniczna awangarda: prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego = Bunt, Expressionismus, grenzüberfreifende Avantgarde: Werke aus der Berliner Sammlung von Prof. St. Karol Kubicki

5.09 – 8.11.2015

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie

Projekt Refleks (2014–2015)

Artyści: Krzysztof Balcerowiak, Andrzej Bobrowski, Stefan Ficner, Marek Glinkowski, Jarosław Janas, Dorota Jonkajtis, Katarzyna Krawczyk, Maciej Kurak, Małgorzata Maryna Mazur, Agnieszka Mori, Grzegorz Nowicki, Mirosław Pawłowski, Max Skorwider, Piotr Szurek, Michał Tatarkiewicz, Radosław Włodarski

Kurator: Maciej Kurak

Plakat: Andrzej Bobrowski

Film: Marek Glinkowski / tekst: Maciej Kura / dźwięk: Radosław Włodarski

Projekt Ulotka (2015)

Krzysztof Balcerowiak, Andrzej Bobrowski, Magdalena Czerniawska, Stefan Ficner, Agata Gertchen, Marek Glinkowski, Mariusz Gorzelak, Paweł Frąckiewicz, Jarosław Janas, Aleksandra Janik, Zuzanna Dyrda, Dorota Jonkajtis, Anna Kodź, Wojciech Kołacz, Sebastian Łubiński, Katarzyna Krawczyk, Marta Kubiak, Maciej Kurak, Maryna Mazur, Agnieszka Mori, Christopher Nowicki, Grzegorz Nowicki, Mirosław Pawłowski, Max Skorwider, Jacek Szewczyk, Piotr Szurek, Michał Tatarkiewicz, Anna Trojanowska, Przemysław Tyszkiewicz, Małgorzata Warlikowska, Radosław Włodarski

Kurator: Maciej Kurak

Plakat: projekt: Maciej Kurak, Radosław Włodarski, Andrzej Bobrowski; linoryt: Andrzej Bobrowski

Film: Marek Glinkowski / dźwięk: Radosław Włodarski

Projekt Ich 7 (2015)

Artyści: Andrzej Bobrowski, Agata Gertchen, Maciej Kurak, Jacek Szewczyk, Piotr Szurek, Przemysław Tyszkiewicz (grafika), Małgorzata Kopczyńska (rzeźba)

Kuratorka: Lidia Głuchowska

Instalacja ze szkła i żelaza Przenikanie (2015)­ Karolina Ludwiczak, Marcin Stachowiak