Akcja Plakatowa 2018

Bunt / Akcja plakatowa

Artyści: Andrzej Bobrowski, Maciej Kurak

1 kwietnia 2018 roku , w dniu setnej rocznicy pierwszej wystawy grupy Bunt, na słupach plakatowych w centrum Poznania pojawiły się obrazy nawiązujące do prac ekspresjonistów poznańskich. Wśród nich zaprezentowana została praca Andrzeja Bobrowskiego – graficzna wersja oryginalnego rysunku Margarete Kubickiej, pod tytułem Most nad wartą. Przy użyciu techniki linorytu artysta poddał interpretacji , syntezie i uabstrakcyjnił rysunek artystki. Zmienił elementy pierwowzoru (odwrócił krzyż, dodał zgeometryzowane formy przestrzenne , a główny element pracy – „most” – został zaprezentowany częściowo na czarnym tle). Rozpowszechnienie nowej wersji pracy Margarete Kubickiej , w formie informacyjnego plakatu, pozwoliło uniknąć fetyszyzowania obiektów historii i zwróciło uwagę na sztukę, jako proces doświadczania, który uwzględniał czynniki kontekstualne związane z procesem twórczym. Inna grafika również prezentowana w przestrzeni publicznej miasta Poznania, to praca autorstwa Macieja Kuraka, który nawiązał poprzez proporcje formatu i kompozycję obrazu do plakatu informującego o pierwszej wystawie grupy Bunt. Posługując się środkami ekspresji charakterystycznymi dla ekspresjonistów poznańskich (min. uproszczenie, zgeometryzowane formy eksponujące emocje) autor pracy stworzył antropomorficzną rakietę. Wszelkie odniesienia do awangardowych idei oraz czasów wielkich projektów przebudowy społeczeństwa i wiary w „nowy porządek” pozwoliły skupić się na aktualnym podejściu w poszukiwaniu „lepszej rzeczywistości”

Maciej Kurak