Michał Tatarkiewcz

Michał Tatarkiewicz urodził się 12 marca 1980 roku w Poznaniu. W 2006 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom obronił w pracowni litografii. Od 2007 roku pracuje na stanowisku laboranta w V Pracowni Offsetu (obecnie w IV Pracowni Grafiki). W 2022 roku obronił przewód doktorski, Jego prace zostały docenione i nagrodzone w wielu międzynarodowych i krajowych konkursach. W swojej twórczości wykorzystuje różne media: malarstwo, rysunek, grafikę, rysunek przestrzenny i plakat. Obrazy są ściśle związane z osobistym doświadczeniem, przedstawiają dialog pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem. Plakaty odnoszą się do problemów politycznych i społecznych.