Grzegorz Nowicki

Urodzony w Poznaniu w 1951 roku. Studia I dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Zajmuje się grafiką projektową I warsztatową. Bierze udział w wystawach w kraju I zagranicą.