Dorota Karolewska

Absolwentka kierunku Grafika na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskała w 2019 roku w III Pracowni Grafiki — Wklęsłodruk prof. Piotra Szurka. Od 2021 roku pracuje na uczelni macierzystej. Zajmuje się drukiem wklęsłym, haftem oraz szeroko pojętą tkaniną artystyczną. Uczestniczyła w wielu wystawach krajowych oraz zagranicznych.

Eksperymentowanie z formą, techniką i materią stanowi dla Doroty Karolewskiej główną atrakcję w procesie twórczym. Jest zainteresowana rozkładem i deformacją, która może prowadzić do redefinicji, a także płynnością i repetycją w kaligrafii oraz delikatnością i ulotnością form. W swoich dotychczasowych realizacjach wątki feministyczne nawiązują do postrzegania kobiet przez pryzmat zewnętrzności. Doprowadziły one do obecnej fascynacji zależnościami między cielesnością a sferą uczuciową oraz erotyką jako wynikiem procesów i potrzeb emocjonalnych. Chętnie prowadzi dialogi artystyczne w formie partnerskiej współpracy z innymi twórcami. Mieszka i pracuje w Poznaniu.