Dorota Jonkajtis

W latach 1999–2005 studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Poznaniu, w 2005 roku uzyskując dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Litografii. Od 2005 roku pracuje na macierzystej uczelni (lata 2005–2009 na Wydziale Malarstwa w Pracowni Rysunku prof. Jerzego Hejnowicza, od 2009 roku na Wydziale Grafiki w IV Pracowni Grafiki prof. Stefana Ficnera). Otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2004) oraz Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2007).

Zajmuje się grafiką i rysunkiem, niekiedy łącząc obie techniki, a odbitki graficzne traktując jako materiał dalszych działań. W jej pracach istotnym motywem są zagadnienia pisma i pisania, znaczącą rolę odgrywa również sam proces. Realizacje są często inspirowane literaturą lub bezpośrednio powiązane z lekturą konkretnej książki, zawierają elementy typografii czy fragmenty tekstów.