Andrzej Bobrowski

Studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1990 roku w Pracowni Drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego. W roku 2001 doktoryzował się, w 2004 – habilitował, a w 2012 otrzymał tytuł profesora. 

Od roku 1996 związany z Uniwersytetem Zielonogórskim. W Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Artystycznym UZ prowadzi Pracownię Serigrafii.

Od 2005 r. pracuje w Poznaniu – w Akademii Sztuk Pięknych, a po zmianie w 2010 roku jej nazwy – w Uniwersytecie Artystycznym, obecnie imienia Magdaleny Abakanowicz. W roku 2016 został wybrany do pełnienia funkcji dziekana Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP (do 2022).

Artysta, dydaktyk, organizator. Promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Jako recenzent uczestniczył w postępowaniach habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora.

Zajmuje się grafiką, malarstwem i działaniami przestrzennymi (instalacje, obiekty). Swoje dzieła prezentował na wystawach indywidualnych, m.in. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 

Co roku bierze udział w kilku wystawach zbiorowych w wiodących galeriach i instytucjach kultury w kraju i za granicą, m.in. w Austrii, Chinach, Czechach, Grecji, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Niemczech, Portugalii, Rumunii.